Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

Запитване за оферта
Име на организацията:
Ръководител на организацията:
Лице за контакт:
Адрес за кореспонденция:
Тел. или е-mail за обратна връзка:
Дейност на организацията:
Брой (производствени) площадки – офис, цех, магазин:
Брой на персонала:
Сезонни работници:
Работници на смени:
Стандарт, по който ще се сертифицирате:
Има ли внедрена СУК в организацията?
Сертифицирана ли е?