Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

СПИСЪК НА ФИРМИТЕ КОНСУЛТИРАНИ ОТ TQM Ltd. И СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 14001

1. ЗЕБРА АД – ISO 14001:1996;
2. САВАРОНА ЕООД – ISO 14001:1996;
3. ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ЕАД – ISO 14001:1996;
4. СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВАЛЗАХ ЕООД – ISO 14001:2004;
5. БИЛДИНГСТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД - ISO 14001;
6. 3С ТРИТОН ООД - ISO 14001:2004;
7. ТОРКРЕТ ЕООД - ISO 14001:2004;
8. ХАЙДЕРЛАНД ЕООД - ISO 14001:2004;
9. АБС ООД - ISO 14001:2004;
10. АГРОСПЕКТЪР 2000 ЕООД – ISO 14001:2004;
11. СТРОЙИНЖЕКТ АД – ISO 14001:2004;
12. ЛИСЕЦ ООД – ISO 14001:2004
13. ХИДРО ЕНЕРГОПРОЕКТ – НЕР ЕООД – ISO 14001:2004;
14. СОФКЛИМА ООД - ISO 14001:2004;
15. АКВАРОР – БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ ООД - ISO 14001:2004;
16. ВЕНИТ ЕООД - ISO 14001:2004;
17. ЕВРО БИЛД ЕООД – ISO 14001:2004;
18. ВЪЛЕВИ В - ISO 14001:2004;
19. ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА ЕООД - ISO 14001:2004;
20. ДАРТС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - ISO 14001:2004;
21. ПАС 3 ЕООД - ISO 14001:2004;
22. АЙ ТИ ДИ ГРУП - ISO 14001:2004;
23. КОМПЛЕКТСТРОЙ Д ООД - ISO 14001:2004;
24. ЕТ ЦЕНИТ – ТОТКА ПЕТКОВА - ISO 14001:2004;
25. ТРИ ЕС ООД - ISO 14001:2004;
26. ИРОН – СК ЕООД - ISO 14001:2004;
27. ЦЕНТРО КЛИМА ООД - ISO 14001:2004;
28. ШЛОС ООД - ISO 14001:2004;
29. ДЖЕМЕР ООД - ISO 14001:2004;
30. ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД - ISO 14001:2004;
31. ЮКА ООД - ISO 14001:2004;
32. НАКТАЙМ ЕООД - ISO 14001:2004;
33. ЕЛ ТЕЛ – 2005 ООД - ISO 14001:2004;
34. АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО - ISO 14001:2004;
35. ВЕСТТРАНС ООД - ISO 14001:2004;
36. ЕКО СОЛАР – Р ООД - ISO 14001:2004;
37. ФАЙЪР БГ ООД - ISO 14001:2004;
38. УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД - ISO 14001:2004;
39. БОНЕВ ООД - ISO 14001:2004;
40. ТАПФЛО ЕООД - ISO 14001:2004;
41. РЕФРАН ООД - ISO 14001:2004;
42. РАТОЛА ЛИЗИНГ ЕООД - ISO 14001:2004;
43. ТРАНСМЕД - А ООД - ISO 14001:2004;
44. ДЕНИС 1992 ООД - ISO 14001:2004;
45. ФИНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД - ISO 14001:2004;
46. РУСЕВ И КО ООД – ISO 14001:2004;
47. КЪРТИ ДУМ ЕООД – ISO 14001:2004;
48. МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС – АП – ISO 14001:2004;
49. СТРОЙРЕНТ ЕООД – ISO 14001:2004;
50. ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ–ТРС–94 ООД – ISO 14001:2004;
51. ВАЛ КОМ ЕООД – ISO 14001:2004;
52. МИЛКОТРОНИК ООД – ISO 14001:2004;
53. ЕЛСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – ISO 14001:2004;
54. БУЛИМПЕКС БГ ЕООД – ISO 14001:2004;
55. ДДД КОНТРОЛ 66 ЕООД - ISO 14001:2004;
56. ИРЕНТ 94 ЕООД - ISO 14001:2004;
57. БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД - ISO 14001:2004;
58. ЕКСАЛАНС ЕНЕРДЖИ ЕООД - ISO 14001:2004;
59. БРИКО 80 ЕООД - ISO 14001:2004;
60. ТРИБИ ЕООД - ISO 14001:2004;
61. УНИВЪРСЪЛ БИЛДИНГ ЕООД - ISO 14001:2004;
62. АЕМТЕХ ЕООД - ISO 14001:2004;
63. СИМ АДВАЙС ЕООД - ISO 14001:2004;
64. ТЕРАСИСТ ООД - ISO 14001:2004;
65. ДОБИ ПРЕС ЕООД - ISO 14001:2015;
66. АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЧАНГУЛЕВ - ISO 14001:2015;
67. КЕЙБЪЛ КОМ ООД - ISO 14001:2015;