Над 1000 сертифицирани фирми

17 годишен опит в изграждането на СУК

Четири пъти повече сертифицирани фирми от всеки конкурент

Обучения

Обученията имат за цел да изградят у вас знания относно системите за управление на качеството (СУК), умения да поддържате СУК във вашата организация и да повишат вашата компетентност и квалификация.
Обученията биват групови или индивидуални, като провеждането им може да бъде извършено и на място във вашата организация.
Обученията които предлагаме са:
  • Обучения за разработаване, внедряване и документиране на СУК съгласно избран стадарт;
  • Обучения за Мениджър по качеството (МК) и Вътрешен одитор (ВО) съгласно избран стандарт;
  • Обучения за Вътрешен одитор съгласно избран стандарт.
На успешно завършилите обучението се издава свидетелство.
До момента от TQM Ltd. са проведени 2000 обучения за МК и за ВО.
Обучени са над 3000 Мениджъри по качеството и над 3500 Вътрешни одитори.
Обученията се извършват от високо квалифицирани консултанти и одитори.